AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS VILNIUJE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau


Automobilių supirkimas Vilniuje padės kai variklis tepalų ar alyvos negavo ilgą laiką

Alyva (rūšis, markė) turi atitikti mechanizmo darbo sąlygas: temperatūrą, slė­gi, besitrinančių paviršin greitj vienas kito atžvilgiu, detalin medžiagą, jo paviršiaus apdirbimo kokybę ir kt. Alyva turi gerai adsorbuotis paviršiuje, saugoti jj nuo korozijos, aušinti detales, nuplauti nuo jų dilimo produktus, laikoma ir eksploatuojama neprarasti savo savybių, būti atspari aukštai temperatūrai. Automobilinės alyvos gaminamos iš mazuto — naftos perdirbimo produkto (fnazutas lieka išdistiliavus iš naftos kuro frakcijas). Neleistina, kad variklių tepimo alyvoje būvo mechaninin priemaišų, vandens,
rūgščių ir šarmų. Be to, alyva turi būti tam tikro klampumo ir stabili. Reglamentuojama ir jos stingimo temperatūra.

Alyvos klampa įtakoja automobilio ilgaamžiškumą

Tai alyvos dalelin priešinimasis tarpusavio slinkimui. Klampi alyva blogai teka tepimo sistemos kanalais ir blogai ištaškoma. Neklampi alyva sunkiasi pro tarpelius tarp besitrinančin detalin. Alyvos klampa nurodoma skaičiumi po jos markę žyminčios raidės. Kuo didesnis skaičius, tuo klampesnė alyva. Alyvos stabilumu vadinama alyvos geba ilgai nekeisti savo savybių.

Automobilių Alyvos stingimo temperatūra — tai temperatūra, kurioje alyva pasidaro nebetaki.

Automobilinės alyvos markę sudaro raidės ir skaičiai. Raidė M reiškia, kad alyva yra vatiklinė, skaičius po šios raidės  alyvos klampą, o raidė po skaičiaus — alyvos eksploatacines savybes.

Automobilinių 31,1,T1-130 ir rA3-53-12 varikliams vartojama visais sezonais tinkanti alyva M-85 (AC-8). Skliausteliuose nurodytas senasis žymėjimas. Jame raidė A reiškia, kad alyva skirta automobilin karbiuratoriniams varikliams, C— valymo būdą (selektyvusis), skaičius — alyvos klampą. Automobilin KaMA3 varikliams vasarą vartojama M-10F<DA (pakaitalas M-10B) markės alyva, žiemą —M-8103 (pakaitalas M-8B) į automobilinių varikliams vartojamą alyvą dedama jvairiti priedų. Alyva su priedais gali būti klampesnė, stingti žemesnėje temperatūroje. Be to, esant priedų, mažiau koroduoja metalas ir mažiau susidaro nuodegų. Dažniausiai dedama kompleksinių priedų, nuo kurių pasikeičia keletas alyvos savybės.

Alyvos kokybės rekomendacijos (patarimai/nurodymai kaip elgtis, kad paskui automobilio variklio taisyti, o dar blogai jo parduoti auto supirkėjams)

Alyvos kokybė tikrinama laboratorijoje (daroma analizė). Kai reikia, alyvos kokybę galima nustatyti vienu iš šių. paprasčiausių būdų:

  • ar yra alyvoje mechaninių priemaišų, nustatoma stikliniame inde sumaišius vienodą kiekj tikrinamosios alyvos ir benzino. Mišinys paliekamas 1-2 h, kad nusistotų. Nuosėdos nusėda ant dugno;
  • jei yra vandens, šildoma alyva putoja ir spragsi;
  • ieškant rūgščių ir šarmn, j šiltą alyvą jkišama varinė nupoliruota plokštelė. Po 3 h plokštelė ištraukiama ir apžiūrima. Jeigu ji dėmėta arba patamsėjusi, alyvos vartoti negalima;
  • norint nustatyti klampą, alyva lyginama su žinomos klampos alyva. Tam tikslui į stiklinį mėgintuvėlį įpilama tikrinamosios alyvos, o j kitą tokj pat mėgintuvėlį — žinomos klampos alyvos (mėgintuvėliai pripilami ne iki viršaus). Jeigu, apvertus užkimštus mėgintuvėlius, oro burbuliukai kyla vienodu greičiu, tai abiejų alyvo klampa yra vienoda.

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/WD-40

rekomendacijos iš superkuauto.lt – automobilių supirkimas, o mūsų draugai Vilniuje: auto-usa.lt – automobilių supirkimas Vilniuje

Facebook
Google+
Google+
http://superkuauto.lt/automobiliu-supirkimas-vilniuje/">
Twitter
Pinterest