AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS PANEVĖŽYJE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau


Superkame visų markių automobilius Panevėžyje. Dokumentus sutvarkome vieotje. Jai reikalinga papildoma pagalba išsitempiant automobilį, mes atvažiuosime savo traliuku ir išsivežime. Jums tuo rūpintis nereikės.

Kaip vyksta visas supirkimo procesas. Labai paprastai Jus paskambinate mums arba atsiunčiate užklausą su Jūsų automobilio vaizdu ir norima kaina. Mes Jums per 5 min. paskambiname ir įvertiname Jūsų mašinos realią kainą. Jus sutinkate, mes atvažiujame į vieta ir sutvarkome dokumentus vietoje. Paprasta ir patogu.

Dabar pakalbėkime apie dažniausiai iškylančias problemas superkant automobilius. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės skambina supirkėjams tai: automobilis jau per senas nieks nenori jo, kitas dalykas: sugedęs. Kai automobilis neužsiveda turi nemažai visokių variklio problemo ir ne tik. Taigi viena iš priežasčių variklio cilindrų neveikimas. Dabar pakalbėsim apie tai.

Keturtakčio aštuonių cilindrų variklio darbo ciklas

Kad daugia­cilindris variklis dirbtų sklandžiai ir būty mažesnė kintamoji alkū­ninio veleno apkrova, darbo procesai jo cilindruose turi kaitaliotis tam tikra tvarka. Vienvardžių taktų kaitos įvairiuose cilindruose nuoseklumas vadinamas darbo tvarka.

Variklio cilindrų darbo tvarka priklauso nuo alkūninio veleno kaktiukų ir s’_Kirstymo velenėlio kumštelių padėties.

V formos aštuonių cilindrų variklio darbo tvarka tokia: 1  5 4 2 6 3 7  8. Kampas tarp alkūninio veleno švaistiklinitį kakliukų 90° (18 pav.). Taigi dviejuose cilindruose vienvardžiai tak­tai perden,gs vienas kitą 90° kampu, arba per pusę stūmoklio eigos.

Per pirmąjį pusinį sūkį (180°) darbo taktas pasibaigs aštuntajame cilindre, visas įvyks pirmajame ir prasidės penktajame cilindre; per antrąjį ,pusinį sūkį — pasibaigs penktajame, visas įvyks ketvir­tajame ir prasidės antrajame cilindre; per trečiąjį pusinį sūkį — pasibaigs antrajame, visas jvyks šeštajame ir prasidės trečiajame cilindre; per ketvirtąjį pusinį isūkį — pasibaigs trečiajame, visas įvyks septintajame ir prasidės aštuntajame cilindre. Kaip matome, darbo taktai gana smarkiai persidengia, todėl aštuonių cilindrų formos varikliai dirba labai sklandžiat.

Vairuotojas turi žinoti cilindry darbo tvarką, kad ,gaIėty tiksliai prijungti laidus ,prie uždegimo žvakių (3H,TI-130, 3M3-53-12) arba aukšto slėgio vamzdelius (KamA3).

Aušinimo sistema

Dujų temperatūra dirbančio variklio e:’.indruose siekia 1800— 2000 °C. Tačiau tik dalis karšty dujų šilutnos paverčiama naudin,gu darbu (karbiuratoriniuose varikliuose 21-28%, dyzeliniuose 29-42%). Dalį šilumos išsineša aušinimo skystis (karbiuratOriniuo­se varikliuose 12-27%, dyzeliniuose  15-35%). Neaušinamo variklio detalės perkaistų ir Iabai ,stipriai diltų. Be to, per daug įkaitusio varikliui, išdega alyva.

Blogai ir per žema variklio temperatūra, nes tada dėl šilumos nuostolių surnažėja variklio galia, dėl per tirštos alyvos padidėja trinties nuostoliai, susikondensuoja dalis darbinio mišinio ir susidaręs kondensatas nuo cilindro isienelių nuplauna alyvą, padidėja deta lių trintis. Per šaltame variklyje susidaro sieros junginių, todėl dėl korozijos smarkiau dyla cilindrų sienelės.

Nagrinėjamieji varikliai aušinami priverstinai cirkuli:uojančiu Skysčiu. Aušinama vandeniu arba specialiais neužšąlančiais skysčiais — antifrizu arba „Tosol“. Skystinę aušinimo sistemą (19 pav.) sudaro cilindrų bloko ir igalvutės aušinimo ertmės, radiatorius, vandens siurblys, ventiliatorius, žaliuzės, termostatas, vandens skirstytuvas, atvamzdžiai, žarne­lės, išleidimo čiaupeliai.

Aušinimo ertmėse esantį skystį šildo variklio cilindruose išsiski­rianti šiluma. Iš aušinimo ertmitį skystis varomas j radiatorių ir, ten atvėsęs, vėl grąžinamas j aušinimo ertmes. Skystį cirkuliuoti ver­čia vandens siurblys. Skystj radiatoriuje aušina pro radiatorių te­kantis sti,prus oro srautas.

Sistemos elementai vieni su kitais sujungti vamzdeliais ir gumo­tomis žarnelėmis. Skysčio temperatūrai reguliuoti aušinimo sistemo­je jtaisytas termostatas, be to, dar yra žaliuzės ir ventiliatorius (jis, kai reikia, įjungiamas arba išjungiamas).

Skysčio j auširrimo sistemą pripilama pro radiatoriaus arba plė­timosi bakelio kakliuką. Automobilio 3H,TI-130 aušinimo sistemos tal,pa 26 1, FA3-53-12 — 23 I, KamA3-5320 34,5 I.

Skystis iš aušinimo sistemos išleidžiamas pro čiaupelius arba kū­giniais kamščiais užsukamas !skyles. Išleidimo skylė.s yra radiato­riaus apatinėje dalyje, cilindrų bloko aušinimo ertmės sienelėje ir paleidimo ,ildytuve. V formos variklig cilindry bloke yra du išleidimo čiaupeliai: dešinysis ir kairysis. Juos patogu atidarinėti ir uždarinėti trauklėmis, jtvirtintomis viršutinėje variklio dalyje. Radiatoriuje vėsta aušinimo skystis. Radiatorių sudaro šerdis, tvirtinimo detalės ir du bakeliai viršutinis ir apatinis. Šerdis sumontuota iš skersinių horizontalių plokštelių ir vertikalių vamzdelių.

Facebook
Google+
Google+
http://superkuauto.lt/automobiliu-supirkimas-panevezyje/">
Twitter
Pinterest